κατοψεις σκαλων

     

ΣΚΑΛΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ

 

Σκάλα– κλίμαξ – κλίμακα – μονάδα μέτρησης εμβαδού στην Κύπρο – αναβαθμός - λιμάνι, επίνειο - πολλές φορές συνώνυμη του κλιμακοστασίου.

Σαν σκάλα νοείται η κατασκευή που μέσω των βαθμίδων της (σκαλοπατιών, πατημάτων), χρησιμεύει για την άνοδο και κάθοδο.

Η σκάλα μπορεί να είναι μόνιμη, πακτώμενη κατασκευή ή φορητή.

Κυλιόμενη σκάλα, σκάλες επι οχημάτων (π.χ πυροσβεστικών).

Σκαλί: Σκαλί – σκαλοπάτι – βαθμίς – αναβαθμίς (συχνά πεζούλα).  Το κάθε ένα  στοιχείο της σκάλας, όπου πατάμε κατά την άνοδο ή κάθοδο.

Ράμπα: Το κεκλιμένο επίπεδο που χρησιμεύει για την άνοδο και κάθοδο.

Ορολογία μερών σκάλας: Πλατύσκαλο ορόφου - Ενδιάμεσο πλατύσκαλο - Φορά εξόδου - Φορά εισόδου - Ύψος ορόφου - Πάχος σκάλας - Σκάλα διαφοράς - Μήκος κλιμακοστασίου - Καθαρό ύψος διέλευσης σκάλας - Μήκος πλατύσκαλου (βάθος σκάλας) - Μήκος φοράς στην κλίση σκάλας
Κάτοψη σκάλας - Φανάρι σκάλας - Πλάτος πλατύσκαλου - Χρησιμοποιούμενο πλάτος φοράς σκάλας - Πλάτος σκάλας - Μήκος πλατύσκαλου
Μήκος φοράς σκάλας

 

Μέρη σκάλας

σκάλα

α) Πάχος σκάλας

β) Μήκος φοράς στην κλίση σκάλας

γ) Μήκος πλατύσκαλου ( βάθος σκάλας)

δ) Καθαρό ύψος διέλευσης σκάλας

Κάτοψη Σκάλας

 

     

Copyright© skalesmegan.gr | design by xndpages.gr | 146 Vouliagmenis Ave. 16674 Athens Greece | Tel: +30 210 9680 037 | www.megan.gr | www.kagkelamegan.gr | www.inoxmegan.gr | email:info@megan.gr