ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΚΑΛΑΣ

     

ΚΑΓΚΕΛΑ ΣΚΑΛΑΣ / ΚΑΓΚΕΛΑ INOX ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Στις κλίμακες Megan το μέγεθος δεν αποτελεί περιοριστικό στοιχείο. Με τα συστήματά μας μπορούμε με την ίδια επιτυχία να κατασκευάσουμε λειτουργικές σκάλες πολύ μικρής διαμέτρου ή πολύ μεγάλες. Οι σκάλες Megan, ακόμη και οι υπερμεγέθεις, αφήνουν το φως και το βλέμμα να τις διαπερνά.

Επαγγελμάτικες σκάλες

 

     

Copyright© skalesmegan.gr | design by xndpages.gr | 146 Vouliagmenis Ave. 16674 Athens Greece | Tel: +30 210 9680 037 | www.megan.gr | www.kagkelamegan.gr | www.inoxmegan.gr | email:info@megan.gr