ΣΚΑΛΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΗ

     

ΣΚΑΛΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ / ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΣΚΑΛΕΣ

Οι Ευθύγραμμες σκάλες είναι συνήθως σκάλες επαγγελματικών χώρων. Πολλές φορές οι ευθύγραμμες σκάλες πολύ μεγάλου ύψους συνοδεύονται και απο κυλιόμενες σκάλες. Δείγματα τέτοιων σκαλών υπάρχουν σε πολλόυς σταθμούς του Μετρό καθώς και σε μεγάλα καταστήματα.

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΓΚΕΛΩΝ

 

 

     

Copyright© skalesmegan.gr | design by xndpages.gr | 146 Vouliagmenis Ave. 16674 Athens Greece | Tel: +30 210 9680 037 | www.megan.gr | www.kagkelamegan.gr | www.inoxmegan.gr | email:info@megan.gr